Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının kariyer planlamasını, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversite ve Ülke koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak kişisel gelişimlerine destek olmak, üniversitemizin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, iş yaşamından gelen talepler doğrultusunda öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilme imkanlarını artırmak ve bu konuda arz ve talebi etkin bir şekilde bir araya getirerek ülkemizin ve üniversitemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.