Üniversitemizin amaç ve hedefleri kapsamında, öğrenci ve mezunlarımıza; kendilerini tanıma, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri doğrultusunda kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek sağlamak, iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi vermek ve rehberlik etmektir.